İK POLİTİKASI

İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.Pamukkale halı insan kaynakları politikasının genel ilkeleri;

- İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,

- Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak,

- Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,

- Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek,

- Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,

- Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,

- Personeli ilgilendiren konuları anında duyurmak, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak ve iş verimini artırmak,

- Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,

- Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.